VICE CHAIRMAN

Alok Khare

khare.alok@gmail.com

92425953594

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT

A.N.Suresh

suresh6793@yahoo.co.in

9483540808

 

 

 

 

 

 

VICE PRESIDENTS

Dr.Kumar Arvind

aiboabsc@gmail.com

9431449784

 

 

Vinod Bakshi

vinod.bakshi9@gmail.com

9811097287

 

 

S.A.Sridhar

sethupats@gmail.com

9885806650

 

 

Arvind Porwal

porwalarvind@gmail.com

9425314405

 

 

 

 

 

 

GENERAL SECRETARY

S.Nagarajan

snagarajan55@gmail.com

9840645081

 

 

 

 

 

 

SECRETARIES

K.Raghava

raghavak88@yahoo.com

9449051322

 

 

V.Rambadharan

ramabhadran_61@yahoo.co.in

9444266551

 

 

Sanjay Khan

khan_cboudel@yahoo.com

9999982762

 

 

D.S.Ganesan

dsganeshanaiboa@gmail.com

9884416405

 

 

I.Harnath

haranath_2001@yahoo.co.in

9441239213

 

 

 

 

 

 

TREASURER

R.Jawaher

jawaheraiboa@gmail.com

9443461004

 

 

 

 

 

 

JOINT SECRETARIES

Ajoya Kumar Routray

routray_ajay@yahoo.co.in

9337269724

 

 

Nirmal Kumar Dutta

nirmalkdutta020258@gmail.com

9330733469

 

 

Vinay Kumar

ganpatbhai.43@gmail.com

9480470002

 

 

P.N.Ganguly

pareshnath1106@gmail.com

8334080007

 

 

Vinod Sharma

Vinodksharma117@gmail.com

9815070241

 

 

Rajiv Tamahane

tamhanerajeev@gmail.com

9890210062

 

 

Tapan Sarkar

tapansarkar417@gmail.com

9830188583

 

 

M.D.Gopinath

gopinathmd.menon@gmail.com

9447478551

 

 

D.N.Trivedi

dnt_aigboa@rediffmail.com

9431032654

 

 

A.V.Vithal Koteswara Rao

vithal.amara@gmail.com

09491022141

 

 

Rajesh Tiwari

cboulkozn.tiwari@gmail.com

8795819717

 

 

K.S.S.Nair

nairkss58@gmail.com

8308849927